Lékařský tým

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA

Je předsedkyní České akademie dermatovenerologie, přednostkou Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK v Nemocnici Na Bulovce a vede dermatovenerologickou ambulanci IKEM v Praze. Mnoho let se věnuje léčbě kožních projevů lymské boreliózy, vitiligu, lupénce, ekzému a kožních nádorů. Podílí se na zavádění nových léčebných a diagnostických metod kožních nemocí. Je čestnou profesorkou dermatovenerologie v čínském Shenyangu. Stala se jako první Čech a první žena v historii prezidentkou Evropské akademie dermatovenerologie. Má za sebou rozsáhlou publikační činnost a předsedá mnoha spolkům v oblasti dermatovenerologie, včetně Evropské dermatologické akademie. 

MUDr. Eva Remlová, Ph.D., MBA

Je specialistkou laserové a estetické medicíny, zvláště na cévní problematiku. Fascinace laserovou technologií a její hluboké bádání stály u zrodu cesty k dermatologii. Mimo naši kliniku působí také ve vlastní společnosti AVE Laser centrum, působila také na Dermatovenerologické klinice 2. LF UK a Chirurgické klinice 2. LF UK, stejně jako v Nemocnici na Bulovce.
Je členkou mnoha odborných společností, českých i mezinárodních (ASLMS, IALMS,…). Věnuje se také publikační činnosti – s impakt faktorem, je spoluautorkou učebnic Grada. 
Účastní se i přednáší na národních i mezinárodních kongresech.

MUDr. Anna Jiráková, Ph.D.

Je autorkou mnoha publikací v odborných českých i zahraničních renomovaných časopisech i držitelkou mnoha českých a mezinárodních ocenění. Jako první v České republice začala své pacienty vyšetřovat konfokálním mikroskopem. Je také členkou mnoha odborných společností, jako je Česká akademie dermatovenerologie, Česká dermatovenerologická společnost Jana Evangelisty Purkyně, Společnost pro využití laseru v medicíně, Evropská akademie dermatovenerologie, Evropská společnost dětské dermatologie či Evropská společnost pro dermatologický výzkum. Mimo naši kliniku působí také na Dermatovenorologické klinice 2. LF UK a Nemocnici Na Bulovce.

MUDr. Tamara Krajnáková

Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a část studia absolvovala na Lékařské fakultě Technické univerzity v Drážďanech. Po promoci nastoupila na Dermatovenerologické oddělení Nemocnice Třebíč, od roku 2018 pracuje na Dermatovenerologické klinice 2. LF UK v Nemocnici Na Bulovce a též v Institutu Klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. 
Podílí se na výuce studentů lékařské fakulty, přednáší a je členkou autorského kolektivu česko-slovenské učebnice Klinická dermatovenerologie (2019). Věnuje se všeobecné dermatologii, onkodermatologii, kožním projevům u nemocných po transplantaci.