top of page
LHZ__orez.jpg
zavinac.png
instagram_.png

TÝM / MUDr. Barbora Grillová

lékařka, venerologická poradna

„Odmala mě zajímalo lidské tělo i duše, a především jsem měla vždy chuť a nadšení pomáhat druhým. Mám štěstí, že se mohu profesně věnovat tomu, co mě baví a naplňuje a věřím, že se to promítá také do komunikace s pacientem. Snažím se vnést do společného setkání optimismus a být pro Vás oporou.

Komplexní pohled a individuální přístup jsou pro mou práci zásadní. Každá konzultace s klientem je především dialogem a za svou úlohu považuji nejen správně diagnostikovat problém a najít vhodnou léčbu, ale také citlivě a empaticky probrat pacientovy obavy a očekávání.

Věřím, že medicína může mít vyšší přesah, a pokud vyřešíme obtíže fyzického rázu, odrazí se to na lepším psychickém zdraví a naopak. Často stačí malá změna – ať už v léčbě či například v estetickém ošetření, která může vést k velké úlevě a lepšímu pocitu.

Ráda Vám budu při těchto rozhodnutích průvodcem.“

Barbora Grillová je lékařkou všeobecné dermatovenerologie.

Vystudovala všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Již při studiu na univerzitě se začala zajímat o svůj vysněný obor a docházela se vzdělávat do odborných ambulancí Dermatovenerologické kliniky 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kam po promoci v roce 2017 nastoupila jako sekundární lékař.

Na Dermatovenerologické klinice se věnovala dermatologii, venerologii a korektivní dermatologii, pracovala také na chirurgickém sálku, kde se naučila drobným chirurgickým výkonům, excizím, abrazím, práci s elektrokauterem apod.  Současně docházela do specializované ambulance AIDS centra Nemocnice Na Bulovce, kde se věnovala HIV pozitivním pacientům a jejich specifickým kožním a venerologickým diagnózám.

Ve stejné době zahájila postgraduální studium na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v oboru Preventivní medicína s tématem “Dermatovenerologické komorbidity u HIV pozitivních”, v němž nadále pokračuje. Studium jí umožnilo rozšířit si obzory také v infekčním lékařství.

Ještě při studiu medicíny začala docházet do Medicínského centra Praha, kde se kromě dermatovenerologie věnovala také imunoalergologii a celkové léčbě chronických infekcí (chlamydiová infekce, borelióza, toxoplasmóza aj.). Měla také možnost vyzkoušet si laboratorní a ošetřovatelskou práci, což jí do dnes usnadňuje spolupráci se zdravotními sestřičkami a umožňuje lépe interpretovat výsledky různých krevních vyšetření. V Medicínském centru Praha nyní pracuje jako lékař – venerolog a věnuje se také prevenci kožních nádorových onemocnění.

Je autorkou a spoluautorkou publikací především v českých, ale i zahraničních odborných periodicích a knihách. Každoročně se se svými odbornými příspěvky zúčastňuje kongresů a workshopů v ČR a celé Evropě. Je členkou několika odborných dermatologických společností (EADV, IUSTI, ČADV, ČDS JEP). Kontinuálně pracuje na svém profesním i osobním růstu.

Je vdaná, miluje aktivně strávený čas se svou dcerou a s celou rodinou, kromě medicíny je její velkou vášní hudba, které se odmala věnuje v pěveckém sboru a při hře na klavír a kytaru. Zároveň ráda jezdí na kole, běhá a tráví čas na chalupě v Pošumaví.

bottom of page