LHZ_1729h__.jpg
zavinac.png
instagram_.png

TÝM / MUDr. Jana Housková

lékařka, cévní a lymfologická poradna

„Dermatologie pro mě byla již během studia na lékařské fakultě oborem, kterému bych se ráda ve svém profesním životě nadále věnovala.

Moje životní dráha mě však na startu mé profesní kariéry nejdříve zavedla skrz obory psychiatrie a interní medicíny. Tyto multioborové zkušenosti mi nyní umožňují poskytovat pacientům mnohem komplexnější péči.

Můj styl práce je vytvořit mezi lékařem a pacientem atmosféru důvěry a pozitivní energie. Jsem přesvědčena, že každý si zaslouží vysoce individuální přístup a řešení na míru.

Proto si myslím, že je vždy důležité komunikovat s pacientem o všem napřímo, lidsky a s přihlédnutím na jeho kompletní anamnézu.”

Jana Housková je lékařkou v oboru dermatovenerologie.

Je absolventkou Všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. V průběhu studia absolvovala také klinické a studijní stáže na univerzitních klinikách v Hamburku a Innsbrucku. Po promoci v roce 2014 zahájila svoji lékařskou praxi jako psychiatr na psychoterapeutickém oddělení v Psychiatrické nemocnici Dobřany, kde sbírala první lékařské zkušenosti.

V prohlubování svých lékařských znalostí a dovedností pokračovala na interním oddělení v bavorském Rodingu a Chamu, kde pracovala jako sekundární lékař na lůžkovém oddělení, ambulanci i v pohotovostní službě.

V roce 2016 zahájila svoji dermatologickou praxi na Dermatovenerologické klinice 2. LF UK a Nemocnice na Bulovce v Praze, kde získávala zkušenosti v oboru, jak na lůžkovém, tak i ambulantním oddělení a v pohotovostní službě. V průběhu let měla na klinice možnost absolvovat praxi na specializovaných kožních ambulancích a na operačním sálku.

Kromě všeobecné dermatologie se nejvíce zajímá a specializuje na cévní a obzvláště pak lymfologickou problematiku a chirurgické miniinvazivní zákroky. V roce 2018 absolvovala certifikovaný kurz komplexní léčby lymfedému včetně manuální mízní drenáže.

Její vášní je také odvětví korektivní a laserové medicíny, ve kterém se neustále aktivně vzdělává.

Je členkou několika dermatovenerologických společností a autorkou či spoluautorkou odborných publikací v lékařských periodicích. Hovoří plynně česky, německy a anglicky.

Je hrdou maminkou dvojčat, milovnicí sportu, obzvláště cyklistiky, dobrého jídla, vína a humoru.