LHZ_1729h_orez.jpg
zavinac.png
instagram_.png

TÝM / MUDr. Lucie Rajská, Ph.D.

primářka kliniky

„Mám ráda svoji práci a mám ráda lidi. To mi umožňuje nalézt cestu ke každému  svému pacientovi a vést s ním dialog, kdy je naším společným cílem co nejlepší výsledek v nastavené terapii.

Vždy se snažím citlivě probrat, trpělivě vyslechnout a identifikovat všechny problémy nebo potíže, které jej trápí a najít cestu k jejich řešení. Ke každému pacientovi volím vždy individuální přístup.

Moji velkou zálibou je také estetická a laserová dermatologie, které se velmi rychle vyvíjejí. Mým cílem ale není vytvářet jednotné obličeje, stejné pro všechny ženy podle aktuálních ideálů krásy. Na ženě se vždy snažím vyzdvihnout a zdůraznit to, co je na ní krásné, aby byla nejlepším obrazem sebe sama.

Vím a respektuji, že každý pacient potřebuje individuální a citlivý přístup. Ráda se s Vámi u nás v ordinaci uvidím.“

Lucie Rajská je specializovanou lékařkou všeobecné dermatovenerologie.

V roce 2010 úspěšně absolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v oboru Všeobecné lékařství.

Po promoci začala pracovat na Dermatovenerologické klinice 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde získávala potřebnou praxi a zkušenosti v dermatologii, dále se podílela na výuce českých i zahraničních studentů a doktorandů na přednáškách i v praktické výuce. Na téže fakultě zahájila svoje postgraduální studium v oboru Preventivní medicína. V nemocnici paralelně, jako sekundární lékařka, získávala denní dermatologickou praxi v oboru dermatologie, venerologie a korektivní dermatologie. Díky tomuto širokému záběru se stala specialistkou na mini-invazivní zákroky, aplikace chemického peelingu, laserové výkony, drobné chirurgické zákroky, excize, extirpace, abraze a další.

Po úspěšném dokončení postgraduálního studia obhajobou disertační práce s názvem „Distribuce rizikových faktorů melanomu v české populaci a jejich aplikace do primární prevence“, jí byl udělen titul Ph.D., a následně také úspěšně zakončila svoji denní nemocniční praxi složením specializace z Dermatovenerologie.

Již od počátku postgraduálního studia se zapojila do výzkumné a vědecké práce. Byla členkou řešitelského týmu v projektech financovaných GAČR a v mezinárodním projektu financovaném ENIAC. Jako hlavní řešitelka získala podporu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví pro řešení výzkumného projektu s názvem „Distribuce rizikových faktorů melanomu v české populace a jejich aplikace do primární prevence“.

Je autorkou a spoluautorkou publikací v mnoha českých i zahraničních časopisech a knihách.

Již během praxe v Nemocnici na Bulovce začala působit také na Klinice Yes Visage jako dermatolog specialista estetické a korektivní dermatologie. Je zkušenou a kvalifikovanou lékařkou anti-agingové medicíny a dermatologie a certifikovaným odborníkem pro aplikaci injekčních dermálních výplní, aplikací mezonití a niťových liftingů, mezoterapií, plazmaterapií, injekční lipolýzy a výkon chemického peelingu.

Je členkou několika odborných dermatologických společností. Pravidelně se se svými odbornými a vědeckými příspěvky zúčastňuje českých i světových kongresů a workshopů. Neustále pracuje na svém osobním, vědomostním a profesním růstu.

Je vdaná, s manželem se ráda věnuje svým dvěma dětem, miluje cestování, v poslední době si oblíbila jízdu na horském kole, má ráda společnost a umí si užívat života.