top of page

Šťastný nový rok!

Do nového roku 2022 Vám přejeme hlavně hodně zdraví, lásky a abyste se dobře cítili ve své kůži.


S radostí Vám představujeme naše dvě nové lékařky MUDr. Natálii Havlíček a MUDr. Katarínu Haščákovou.

Paní doktorka Havlíček je lékařkou v oboru dermatovenerologie a na klinice se věnuje všeobecné a preventivní dermatologii. Můžete se k ní objednat na vyšetření znamének nebo na chirurgické odstranění různých útvarů, stejně tak na laserové ošetření.


MUDr. Natália Havlíček je absolventkou 1. LF UK v Praze, během studia se zapojovala do výuky mediků na Ústavu histologie a embryologie jako demonstrátorka histologických preparátů.

Po promoci v roce 2018 nastoupila jako sekundární lékař na Dermatovenerologickou kliniku 2.LF UK a Nemocnice na Bulovce. Tam působila na lůžkovém oddělení, ve specializovaných ambulancích – pigmentová, venerologie, ambulance psoriázy, korektivní ambulance, v pohotovostní službě a na operačním sálku. Zároveň docházela do AIDS centra na Infekční klinice Nemocnice na Bulovce, kde pečovala o kožní a pohlavní nemoci HIV pozitivních pacientů. V roce 2018 zahájila doktorské studium v oboru farmakologie a toxikologie na téma „Nežádoucí účinky biologické léčby psoriázy“, ve které i nadále pokračuje. Je vdaná a má syna, ve volném čase ráda plave. Její zálibou je i cestování a hra na klavír.Další posilou našeho týmu je MUDr. Katarína Haščáková.Paní doktorka je akademickým pracovníkem na 2.LF UK a vede přednášky včetně přezkušování mediků. Zároveň je školitelkou absolventů. Pravidelně se účastní medicínských kongresů a průběžně se vzdělává v oboru. Má 2 atestace - z dermatovenerologie a dětské dermatologie. Právě dětské dermatologii se věnuje intenzivně dodnes a má bohaté zkušenosti.

„Byla jsem 3 měsíce na stáži v Brně v Dětské nemocnici na tamější kožní klinice. Pracovala jsem taktéž v Bratislavě v Národním ústavu dětských chorob na kožní klinice, lůžkové, ambulantní i pohotovostní péči. Zde jsem měla na starosti pigmentovou poradnu“ říká MUDr. Katarína Haščáková. MUDr. Katarína Haščáková působí momentálně v nemocnici FN Bulovka, kde je vedoucí dětské dermatologie. Kromě Bulovky ordinuje na poliklinice Prosek a na naší klinice KPD se nyní věnuje prevenci kožních nádorů a dětské dermatologii.Na konzultaci k našim lékařkám se můžete objednat na čísle 📞 +420 734 211 211.

Budeme se na Vás moc těšit.

Commentaires


bottom of page