top of page

Dětská dermatologie na klinice

Jsme velmi hrdí na to, že můžeme na klinice nově nabídnout konzultace a vyšetření v oboru dětské dermatologie! Malým i těm nejmenším pacientům se budou věnovat lékařky, které se specializují na dětskou dermatologii. Pojďme si představit první z nich.


MUDr. Zuzana Kotlasová @zuzana.kotlasova, je specializovaným lékařem dětské dermatologie a všeobecné dermatovenerologie a zároveň zástupcem primářky kliniky. Je absolventkou Všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.


Po promoci zahájila svoji praxi na Interním oddělení Uherskohradišťské nemocnice a.s., kde zastávala funkci sekundárního lékaře s ambulantní, pohotovostní i lůžkovou péči.

Po přesunu do Brna již započala svoji praxi v dermatologickém odvětví, a to v Dětské nemocnici na Kožním oddělení Pediatrické kliniky FN Brno. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediné pracoviště v České republice, kde se nachází dětské lůžkové kožní oddělení, byla tato praxe stěžejním pilířem a stavebním kamenem pro za několik let následující úspěšné složení odborné specializace z Dětské dermatologie. Paralelně při této praxi pracovala také v několika ambulancích estetických dermatologií. V Praze pak nastoupila na Dermatovenerologickou kliniku 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, kde se více věnovala dermatologickým potížím nejen dětí, ale hlavně dospělých, včetně venerologických onemocnění.

Je autorkou či spoluautorkou odborných publikací v lékařských periodicích. Je členkou několika odborných dermatologických společností a aktivně se v oboru nadále vzdělává. Je mámou, vášnivou fotografkou, milovníkem dobrého vína a jídla a poetou života. Zavolejte k nám na recepci a domluvte si u paní doktorky konzultaci, budeme se na Vás těšit.Comments


bottom of page