top of page
DSC00015-2 (kopie).jpg
zavinac.png

TÝM / MUDr. Lukáš Hanko

lékař

“Dermatologie mě během studia na fakultě uchvátila především svou pestrostí a variabilitou. Každý pacient je jedinečný a zaslouží si individuální přístup k problému, s kterým do ordinace přichází.

 

V mé praxi se věnuji především dermatochirurgii a korektivní dermatologii. Vždy se snažím o holistický přístup k procesu stárnutí a najít s pacientem ideální kombinaci možností jak zabránit jeho nežádoucím důsledkům. 

 

Kožní onemocnění často mají negativní vliv i na psychiku a je nutné na to při rozhovoru s pacientem pamatovat. Mám radost, když mohu lidem pomáhat cítit se lépe ve vlastní kůži.”

 

MUDr. Lukáš Hanko je absolventem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Po úspěšném dokončení studií nastoupil na dermatogenerologické oddělení Ústřední Vojenské Nemocnice v Praze, kde se aktivně podílí na ambulantní i lůžkové péči a vzdělávání budoucích lékařů. 

 

Během studia se vzdělával i prostřednictvím zahraničních stáží v Řecku a Nizozemsku, kde měl možnost sledovat nejnovější trendy v oblasti dermatologie a chriruegie a získat nové zkušenosti. Také se podílel na vedení neziskové organizace a několika projektů zaměřených na osvětu veřejného zdraví. V posledních letech svého studia se soustředil na zdokonalování svých technických dovedností v oblasti plastické chirurgie a dermatochirurgie, jak v nemocnicích, tak v soukromých klinikách. Navíc má zkušenosti i ze sanatoria specializovaného na světloléčbu chronických kožních onemocnění.

 

V současnosti se zaměřuje především na dermatochirurgii a korektivní dermatologii. Má holistický přístup k procesu stárnutí a snaží se najít ideální kombinaci možností jak zabránit jeho nežádoucím důsledkům. Součástí jeho práce je také prevence kožních nádorů a odstraňování benigních i maligních kožních útvarů. K odstranění kožních lézí používá nejen chirurgické metody, ale i elektrický skalpel nebo laserové ošetření podle indikace.

 

MUDr. Lukáš Hanko je aktivním členem několika odborných dermatologických společností a pravidelně se vzdělává v oboru. Kromě své práce má rád zimní sporty, tenis a plavání.

bottom of page