top of page
2023-03-24-Portrety-FINAL-0041.jpg
zavinac.png

TÝM / MUDr. Katarína Haščáková

lékařka

„Dermatologie byla u mne od začátku studia jednoznačnou volbou nejen proto, že je to velice zajímavý obor, ale moji nejbližší se celý život potýkají s chronickým kožním onemocněním. Mým přáním bylo co nejvíce pomoci jim a ostatním pacientům s obdobnými, ale i jinými dermatologickými diagnózami.

Mám radost, když lidem pomáhám, považuji to za nejkrásnější část mé práce. Vždy se snažím pacienta vyslechnout, zodpovídat jeho otázky, eliminovat jeho obavy a vysvětlovat vše, co ho zajímá. Každý pacient, ať dospělý nebo dětský, je jedinečný, a proto i léčbu volím pokaždé citlivě a individuálně podle jeho potřeby. 

Ráda se s Vámi u nás v ordinaci uvidím.“

Katarína Haščáková je specializovaným lékařem všeobecné dermatovenerologie a dětské dermatovenerologie.

Je absolventkou Všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Palackého univerzity v Olomouci. 

 

Po promoci zahájila svoji praxi na Kožním v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Zde zastávala funkci sekundárního lékaře s ambulantní, pohotovostní i lůžkovou péči.

 

Poté se přesunula do Prahy, kde nastoupila na Dermatovenerologickou kliniku 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, kde se věnovala dermatologickým potížím nejen u dětí, ale především u dospělých, s důrazem na venerologická onemocnění, alergologii, lymfologii, flebologii. Dále se zdokonalovala v mini invazivních zákrocích typu excizí benigních i maligních kožních útvarů, abrazí, exstirpací aj. Stala se vedoucí pro alergologii a pravidelně docházela na celostátní alergologické sekce dermatologů

Zároveň se po celou dobu podílela na výuce mediků i postgraduálních studentů,  a také nyní  působí jako akademický pracovník pro 2 LF.  Tato praxe byla zakončena složením specializace z Dermatovenerologie.

 

Poté se zařadila do atestační přípravy na zvláštní specializovanou způsobilost v oboru dětské dermatovenerologie, kdy absolvovala stáž v Dětské nemocnici na Kožním oddělení Pediatrické kliniky FN Brno, kde získávala zkušenosti s léčbou nejrůznějších kožních onemocnění u dětí včetně závažných genodermatóz, tato praxe byla zakončena složení atestační zkoušky.

 

Od roku 2020 začala pracovat v Národním ústavu dětských chorob v Bratislavě, kde se věnovala pouze dětským pacientům, a to jak na lůžkovém oddělení, tak v ambulanci nebo pigmentové poradně.

Nyní paní doktorka opět pracuje na Dermatovenerologické klinice 2. LF UK a Fakultní Nemocnice Bulovka, kde je vedoucí dětské dermatologie a  nadále se věnuje všeobecné a preventivní dermatologii.

Je členkou několika dermatovenerologických společností a autorkou či spoluautorkou odborných publikací v lékařských periodicích a aktivně se v oboru nadále vzdělává.

 

Rada tráví čas na horách, kde se věnuje lyžování, ski alpu, turistice. Má ráda dobré jídlo, víno a humor.

bottom of page