top of page
Dr_edited.jpg
zavinac.png

TÝM / MUDr. Kristýna Sladkovská

lékařka

Obor dermatovenerologie si získal mé srdce svojí rozmanitostí. Při své práci si zakládám na individuálním přístupu ke každému pacientovi. Vzájemná důvěra a komplexnost léčby jsou stavebními kameny naší spolupráce. Mojí snahou a cílem je, aby pacient odcházel z ordinace spokojen, s dostatečným pochopením své diagnózy i případné léčby a se zodpovězením všech otázek, které ho trápí.

Kožní onemocnění jsou pro pacienty velmi psychicky zatěžující a často výrazně ovlivňují kvalitu života. Kůže mnohdy představuje zrcadlo psychického a fyzického stavu našeho organismu a v tomto duchu vnímám i náplň své práce. Při sestavování terapeutického plánu neopomínám ani psychickou stránku pacienta, jeho priority a obavy.

Kristýna Sladkovská je lékařkou v oboru dermatovenerologie. Vystudovala Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy. Po promoci začala svoji profesní cestu na kožním oddělení Klaudiánovy nemocnice. V rámci mezioborových stáží na chirurgickém a interním oddělení získávala zkušenosti pro možnost komplexní péče s mezioborovým přesahem. Svou praxi získala také na všeobecných kožních ambulancích, v rámci ambulance pro obličejové dermatózy, psoriatické poradny, poradny pro chronické rány či venerologické ambulanci a dětské kožní ambulanci. Dále se věnuje prevenci kožních nádorů a dermatochirurgii, zejména excizím benigních i maligních kožních útvarů, odstranění kožních lézí nejen chirurgicky, ale dle indikace i elekrokauterem či laserovým ošetřením. Vzhledem ke zvyšující se incidenci melanomových i nemelanomových kožních nádorů klade velký důraz na preventivní dermatologii a pravidelně se účastní preventivních dermatovenerologických programů.

Je členkou několika dermatovenerologických společností a každoročně se účastní tuzemských i zahraničních dermatovenerologických kongresů.
Aktivní vzdělávání ve svém oboru považuje za nepostradatelnou součást své práce.

Je vdaná a kromě dermatologie svou vášeň našla v zimních sportech, cestování a gastronomii.

bottom of page