top of page

CELOTĚLOVÝ SCANER

Naše klinika se zaměřuje na důsledný dermatoonkologický screening kožních lézí, proto pracujeme s celotělovým dermoscanem, který pomocí digitální fotodokumentace umožňuje pravidelné sledování kožních lézí, porovnávání jednotlivých snímků v čase a jasné odlišení lézí nových či v čase změněných. Dermoscan je schopen rozpoznat změny ve velikosti, tvaru, barvě lézí dřívějších a poukázat na vše zcela nové a odlišné od předchozího nálezu.

Díky focení v polarizovaném světle, jímž disponujeme a které je v České republice zcela ojedinělé, dostáváme výsledné fotografie zcela ostré, bez odlesků, se všemi detaily. Obzvláště pak u pacientů s vícečetnými kožními projevy je toto pravidelné sledování takřka nenahraditelné.

Na podrobné vyšetření kožních útvarů v indikovaných případech navazuje odstranění označených suspektních lézí, které odesíláme k histologickému vyšetření.

bottom of page