top of page
2023-03-24-Portrety-FINAL-0083.jpg
zavinac.png

TÝM / MUDr. Veronika Holecová

lékařka

Veronika Holecová je specializovaným lékařem všeobecné dermatovenerologie a korektivní dermatovenerologie. 

 

Je absolventkou všeobecného lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

 

Po promoci nastoupila jako sekundární lékař na Kožní oddělení Klaudiánové nemocnici v Mladé Boleslavi, působila na lůžkovém oddělení, v ambulanci a pohotovostní službě. Během této doby absolvovala četné odborné stáže na Dermatovenerologické klinice VFN a 1.LF v Praze. 

 

Popri lékařské praxi v roce 2015 úspěšně absolvovala bakalářský obor Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb.

 

V roce 2016 nastoupila na Dermatovenerologickou kliniku FN Bulovka 2.LF UK. Tam působila v specializovaných ambulancích - venerologie, lymfologie, ambulance psoriázy, dermatoonkologická ambulance, korektivní ambulance, operačním sálku a v pohotovostní službě. Také se věnovala kožním a venerologickým nemocem u HIV pozitivních pacientů v AIDS centru na Infekční klinice FN Bulovka. V roce 2016 absolvovala certifikovaný kurz komplexní léčby lymfedému včetně manuální mízní drenáže. 

 

Po atestací z všeobecné dermatovenerologie si pani doktorka rozšiřovala své zkušenosti v oblasti korektivní dermatologie. Po absolvování stáže z dermatochirurgie na Dermatovenerologické klinice FN Královské Vinohrady v roce 2019, úspěšně složila atestační zkoušku z korektivní dermatologie.    

 

Při své práci na klinice docházela do soukromých ambulancích a kožního sanatoria. Je členkou několika dermatovenerologických společností. Průběžné se vzdělává ve svém oboru, účastní se kongresů a vzdělávacích akcí. 

  

Její zálibou je cestování, turistika a lyžování. Ráda tráví času se svojí rodinou. 

bottom of page